Česká republika

Diaľničná známka

V Českej republike je to s diaľničnými známkami totožné ako u nás. Na jazdu po diaľniciach si môžete zakúpiť, teda vlastne musíte zakúpiť, diaľničnú známku, ktorá je elektronická. Môžete ju nájsť na webovej adrese edalnice.cz.

Pre osobné vozidlá je niekoľko základných druhov a niekoľko základných platností. Diaľničná známka v Česku musí byť zakúpená už pri vstupe na samotnú diaľnicu. Okrem internetu sa dá diaľničná známka, samozrejme, kúpiť aj v rôznych predajniach, najmä na čerpacích staniciach. Nezriedka sa dá kúpiť česká diaľničná známka aj na slovenských čerpacích staniciach.

Je zaujímavosťou, že niektoré autá, napríklad elektrické, vodíkové a historické sú od platby oslobodené, ale musíte sa predtým registrovať cez linky na stránke na nákup.

Platnosť – cena

Platnosť  Cena 
1 rok 1 500 Kč (63,20 €)
30 dní 440 Kč (18,60 €)
10 dní 310 Kč (13,10 €)