Hrozí vám pokuta za rýchlosť? Najvyššie sumy, ktoré zaplatíte

Byť cestným pirátom sa nevypláca. Pokuty za rýchlosť sú totiž čoraz vyššie a môžu tak pekne prevetrať vašu peňaženku. Zaujíma vás, koľko aktuálne zaplatíte za dopravné priestupky?

pokuta1 

V článku sa pozrieme na prehľad sankcií na Slovensku a sadzobník pokút za rýchlosť, prípadne aj iné dopravné priestupky. Povieme si rozdiel medzi pokutou v blokovom alebo správnom konaní. Predstavíme tiež možnosti doručenia a uhradenia pokuty.

Sadzobník pokút  

Ministerstvo vnútra SR zverejňuje sadzobník pokút, ktorý slúži ako usmernenie pre vodičov, aby sa vyhli porušeniu dopravných predpisov. 

Najvyššie sumy, ktoré zaplatíte za prekročenie rýchlosti

Ak prekročíte povolenú rýchlosť, hrozí vám pokuta, ktorá sa môže vyšplhať až do výšky 800 eur. Ministerstvo vnútra má v sadzobníku pokút zverejnený aj prehľad pokút za prekročenie rýchlosti:

 

    Prekročenie rýchlosti v obci o:

Prekročenie rýchlosti mimo obce o:

Pokuta

1.

najviac 6 km/h

najviac 6 km/h

napomenutím

2.

7 až 10 km/h

7 až 15 km/h

20 €

3.

11 až 15 km/h

16 až 25 km/h

40 €

4.

16 až 20 km/h

26 až 30 km/h

50 €

5. 

21 až 25 km/h

31 až 35 km/h

130 €

6.

26 až 30 km/h

36 až 40 km/h

200 €

7.

31 až 35 km/h

41 až 45 km/h

270 €

8.

36 až 40 km/h

46 až 50 km/h

320 €

9.

41 až 45 km/h

51 až 55 km/h

370 €

10.

46 až 50 km/h

56 až 60 km/h

400 €

11.

51 až 55 km/h

61 až 65 km/h

600 €

12.

56 až 60 km/h

66 až 70 km/h

700 €

13.

viac ako 60 km/h

viac ako 70 km/h

800 €

 

Ako sa vyhnúť pokutám ?   

  • Pozor na rýchlosť –  jedna z najčastejších chýb, za ktoré môžete dostať pokutu, je prekročenie povolenej rýchlosti. Podľa závažnosti sa pokuta môže vyšplhať až na 800 eur a v správnom konaní až na neuveriteľných 1000 eur.
  • Neprehliadnite dopravné značenie – v tomto prípade sa výška pokuty môže vyšplhať až na 1000 eur, a to za zákazovú dopravnú značku –  zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu 12 ton.
  • Parkujte iba na povolených priestranstvách – Parkovanie na nevhodných miestach môže byť nielen nebezpečné, ale aj drahé. Pokuta za neoprávnené parkovanie sa môže vyšplhať na 50 eur a v správnom konaní na 100 eur. 
  • Za volantom netelefonujte – okrem hands-free telefonovania je volanie za volantom závažným priestupkom. Dokonca vám hrozí zákaz šoférovania až na 12 mesiacov.

Blokové konanie vs. správne konanie

Pri dopravných priestupkoch, napríklad pri prekročení povolenej rýchlosti, sa môžete stretnúť s dvoma formami konania – blokovým a správnym. Blokové konanie je rýchlejšie a jednoduchšie, pričom vodičovi je vydávaná bloková pokuta na mieste. 

Naopak správne konanie je zložitejšie a môže sa viesť aj cez súd. Je dôležité poznamenať, že v prípade správneho konania môže byť výška pokuty vyššia.

pokuta2 

Spôsoby platby a doručenia pokuty

Pokutu za rýchlosť je možné zaplatiť rôznymi spôsobmi:

  • V hotovosti na mieste udelenia pokuty, 
  • prevodom na účet,
  • cez internetové platobné brány. 

Dôležité je dodržať stanovenú lehotu na zaplatenie, aby sa predišlo ďalším problémom, poprípade aj správnym konaniam.

Pokutu možno doručiť buď priamo na mieste udelenia, poštou alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu. 

V prípade, že vám pokuta nebola doručená a vy o nej neviete, mali by ste sa obrátiť na príslušný úrad a situáciu riešiť.

Čo ak pokutu nezaplatíte?

Nezaplatená pokuta za prekročenie rýchlosti sa môže stať ešte väčším bremenom, keďže úrady majú právo na zablokovanie vašich účtov, zákaz výkonu niektorých povolaní alebo dokonca možnosť zadržania vodičského preukazu.

Je preto dôležité brať pokuty vážne a v prípade pochybností alebo nejasností sa poradiť s odborníkom alebo právnym zástupcom. Bezpečnosť na cestách by mala byť vždy na prvom mieste a dodržiavanie dopravných predpisov je kľúčom k bezpečnej cestnej premávke.