Ako funguje leasing?

Leasing je finančný produkt, ktorý umožňuje dostať sa ku autu skôr ako po našetrení. V podstate leasing, ten finančný, znamená, že zaplatíte akontáciu, platíte mesačné plátky a po zvolenom období je auto vaše. Do zaplatenia je vozidlo vlastníctvom finančnej inštitúcie, ktorá leasing poskytla.
Druhá možnosť je leasing operatívny. Tá o vlastníctve ani neuvažuje. Je to spôsob dlhodobého prenájmu s vopred stanovenými podmienkami. Spravidla sa uzatvára na časové a nájazdové hľadisko, napríklad na dva roky a 20-tisíc kilometrov ročne. Po určenej dobe, na ktorú je operatívny leasing dohodnutý sa vozidlo vráti naspäť do finančnej inštitúcie a tá ho ďalej predáva v aukciách a iných predajných kanáloch.