Ako zrušiť havarijné poistenie?

Zrušenie havarijného poistenia je možné ku výročiu zmluvy odstúpením. To sa však dá iba raz ročne. Druhá možnosť je zrušenie pri predaji. Po predaji stačí doložiť poisťovni doklad o zmene vlastníctva a poisťovňa nielen havarijné poistenie zruší, ale vráti vám časť príslušnú za zvyšné poistné obdobie, na ktoré bolo vozidlo poistené.