Čo všetko kryje povinné zmluvné poistenie?

Povinné zmluvné poistenie je, ako samotný názov hovorí, poistenie, ktoré musí mať každé jedno vozidlo. Je to poistenie za spôsobené škody. Ak spôsobíte nehodu, tak je z nej uplatnený nárok poškodenej strany. Ku PZP existujú pripoistenia, ktoré kryjú aj vaše vozidlo. Takým môže byť pripoistenie skiel, alebo pripoistenie pre prípad stretu so zverou.