Diagnostika auta

Definícia


Diagnostika auta je proces kontroly, ktorý musí servisný pracovník absolvovať, aby dokázal zistiť kde je s autom problém. Nie je to len o napojení na počítač, ale aj o skúšobnej jazde.


diagnostika 


Popis


Diagnostika auta je úplne prvý krok, ktorý by mal servisný pracovník spraviť v prípade kontroly vozidla. Dáva prehľad o chybách zaznamenaných v riadiacej jednotke. Elektronická diagnostika auta tak výrazne skracuje čas potrebný na identifikáciu problému. Na samotnú diagnostiku má každé vozidlo štandardizovaný konektor OBD II, ktorý je niekde v interiéri, spravidla v blízkosti vodiča. Je to z dôvodu, aby školený pracovník dokázal vozidlo pripojiť a aby diagnostika auta bola spojená aj s pohľadom na to, čo ukazujú vstavané prístroje v aute.


Druhá časť diagnostiky auta je zase spojená s klasickou jazdou, kedy servisný pracovník dokáže zistiť problémy aj pomocou sluchu a hmatu. Takými môžu byť vibrácie vo volante, neštandardné správanie vozidla, či opotrebenie stabilizátorov a tlmičov. Diagnostika auta je teda komplexná a pozostáva nielen zo samotného pripojenia na diagnostický počítač.

Aktuálna ponuka vozidiel