EGR ventil

Definícia


EGR ventil je súčasť systému pohonnej sústavy, ktorý umožňuje ekonomickejšiu a ekologickejší jazdu vozidiel tým, že znova cirkuluje výfukové plyny cez spaľovací priestor.


EGR 


Popis


EGR ventil je súčasť systému recirkulácie výfukových plynov, ktorý ovláda privádzanie časti výfukových plynov naspäť do spaľovacieho priestoru. Jeho základnou funkciou je zabezpečiť nižšiu spotrebu a najmä nižšie emisie vozidiel. Preto v prípade, že EGR ventil nie je v poriadku, dokáže spôsobiť problémy s absolvovaním emisnej kontroly. V niektorých modeloch vozidiel je to často skloňovaný prvok. EGR ventil trpí najmä pri niektorých vozidlách koncernu VW na svoju nesprávnu funkčnosť. V takom prípade je auto nemožné dostať cez spomenuté kontroly a môže mať aj trochu zmenený chod agregátu.


Niektorí experti dokážu zvoliť cestu zaslepenia tohoto ventilu, čím znižujú potenciál problému s jeho upchatím a nesprávnou funkčnosťou. Avšak tento princíp nie je vôbec legálny a v prípade zistenia príslušníkmi Policajného zboru, prípadne na technickej a emisnej kontrole, môže dôjsť až zabaveniu technického preukazu až do odstránenia chyby. EGR ventil je teda pevnou súčasťou moderných vozidiel a je už len na výrobcovi s akou spoľahlivosťou sa mu podarí tento komponent vyrobiť.

Aktuálna ponuka vozidiel