ET disku

Definícia


ET disku, známy aj ako "Einpresstiefe" alebo "Offset" disku, je technický parameter diskov kolies, ktorý označuje vzdialenosť medzi stredovou čiarou disku a plochou, kde disk priľne k náboju kolesa. Tento parameter je kľúčový pre správne nasadenie disku na vozidlo, pretože ovplyvňuje umiestnenie kolesa vzhľadom na karosériu a podvozok auta. Správne nastavenie ET je dôležité pre zachovanie správneho riadenia, stability a zabránenie kontaktu kolesa s karosériou.


Popis


ET disku môže byť kladné, záporné alebo nulové. Kladné ET znamená, že montážna plocha disku je bližšie k vonkajšej strane kolesa, čím koleso "zasahuje" viac dovnútra vozidla. Záporné ET znamená, že montážna plocha je bližšie k vnútornej strane kolesa, čím koleso smeruje viac smerom von z vozidla. Nulové ET znamená, že montážna plocha je presne v strede disku. Výber správneho ET disku je dôležitý pre zabezpečenie, že kolesá sú správne zarovnané, nemajú negatívny vplyv na ovládateľnosť vozidla a nespôsobujú opotrebenie iných komponentov, ako sú ložiská kolies alebo brzdový systém. Pri výbere nových diskov alebo pri úpravách vozidla je nevyhnutné zohľadniť ET, aby sa zabezpečila kompatibilita s vozidlom a jeho bezpečná prevádzka.


 

Aktuálna ponuka vozidiel