Krútiaci moment

Definícia


Krútiaci moment je jedna zo základných udávaných veličín pri parametroch vozidla. Hovorí o sile agregátu.


06-krutiaci-moment 


Popis


Krútiaci moment, alebo tiež točivý moment vyjadruje pôsobenie sily na bod vzdialený od osi otáčania. Ak nerozumiete čo to znamená, tak v anglicky hovoriacich krajinách sa pre vysvetlenie veličín hovoriacich o agregáte používa veta, že výkon vyjadruje ako rýchlo do prekážky narazíte a krútiaci moment vyjadruje ako ďaleko prekážku vezmete so sebou.


Krútiaci moment sa obvykle, v metrickej sústave, udáva jednotkou newtonemter, ktorý má skratku Nm. Krútiaci moment 1 Nm znamená, že hriadeľ pôsobí na bod vzdialený jeden meter silou jeden newton.

Aktuálna ponuka vozidiel