Kúpna zmluva na auto

Definícia


Kúpna zmluva na auto je dokument, v ktorom sa presúva vlastnícke právo k vozidlu z pôvodného majiteľa na nového majiteľa.


Popis


Pri predaji auta potrebujete vyplniť viacero dokumentov. Jedným z nich je kúpna zmluva na auto, ktorú musíte vyplniť ako predávajúci, ale aj ako kupujúci, aby ste mali doklad o nadobudnutí vozidla. Neskôr ho predsa budete potrebovať pri samotnom prihlásení a naviac potrebujete tento doklad aj ako predávajúci uchovať. Z akého dôvodu? Predstavte si, že kupujúci auto spácha dopravný priestupok a v rámci objektívnej zodpovednosti príde pokuta vám. Ak máte dokument s týmto názvom, čiže názvom kúpna zmluva na auto riadne vyplnený, tak sa môžete odvolať a postúpiť informácie na príslušnom úrade. Ten zoberie do úvahy okolnosti a nebudete zodpovední za spáchané priestupky či trestné činy. Kúpna zmluva na auto je preto dôležitá súčasť predaja pre obe strany a je v nej stanovené všetko od údajov o jednotlivých stranách, o vozidle aj o jeho problémoch. 


Kúpna zmluva na auto tiež hovorí o podmienkach predaja, platbách a vlastne všetkom, čo sa môže zdať ako dôležité pri zmene vlastníctva vozidla. Môže dokonca obsahovať aj splnomocnenie na prepis vozidla. Na vytvorenie kúpnej zmluvy nepotrebujete vlastného právnika, aj nižšie vám ponúkame jeden takýto dokument, ktorý môžete využiť pri vašom predaji vozidla. Alebo sa spoľahnite na nás a o všetko sa postaráme my.


Zmluva na stiahnutie

Aktuálna ponuka vozidiel