LPG

Definícia


LPG je skratkou od Liqufied Petroleum Gas. Je to skvapalnený plyn vznikajúci pri ťažbe zemného plynu a ropy a aj pri spracovaní ropy, ktorý sa používa aj na pohon vozidiel.


Popis


LPG, čiže skvapalnený ropný plyn sa používa na pohon automobilov, ale dokáže byť súčasťou domácnosti ako zdroj plynu na varenie. Nás ale viac zaujíma využitie v autách. Niektoré automobilky využívajú LPG ako základný prvok ponuky a znižujú tým svoje emisie a zlepšujú ukazovatele, prípadne pridávajú zákazníkom výhodu vo forme nižších nákladov.


Pohon na LPG je vždy kombinovaný s benzínovým motorom, čo znamená, že v aute zostáva aj benzínová nádrž a dá sa kombinovať jazda na LPG a jazda na benzín. V prípade jazdy na LPG je väčšinou spotreba o niečo vyššia, ale je vyvážená výrazne nižšou, takmer polovičnou, cenou za jednu jednotku, čiže za liter. Tak ako benzín, aj objem LPG sa meria v litroch.


16-LPG 


Aké sú výhody a nevýhody LPG?


Na Slovensku je sieť LPG rozšírená a ponúka viac ako 200 čerpacích staníc na celom území. Je preto lepšou alternatívou ako stlačený zemný plyn označovaný aj skratkou CNG, ktorý má týchto čerpacích staníc menej ako 10. Vozidlá s pohonom na LPG figurujú iba v ponuke automobilky Dacia. Ich rozšírenie však nie je o prvotnej ponuke, ale je hlavne o jednoduchej možnosti domontovania dodatočne. Domontovanie systému spaľovania LPG do auta však znamená aj častejšie technické prehliadky. Kým bežné autá musia technickú prehliadku absolvovať raz za dva roky vozidlo spaľujúce LPG musí ísť na prehliadku každoročne. Naviac, ak je stanovená životnosť nádrže, je nutné ju po uplynutí stanoveného času vymeniť.

Aktuálna ponuka vozidiel