Odhlásenie vozidla

Definícia


Odhlásenie vozidla je úkon pred dopravným inšpektorátom, ktorý umožňuje vozidlo trvale vyradiť z evidencie, alebo prepísať na inú osobu.


odhlasenie-vozidla 


Popis


Dôvodov na odhlásenie vozidla býva niekoľko. Tým najhlavnejším je spravidla predaj automobilu ďalšiemu majiteľovi. Pri predaji treba vyriešiť aj prepis vozidla na nového majiteľa, ktorého prvá časť, z pohľadu pôvodného majiteľa, je trvalé odhlásenie vozidla na toho nového. 


Ďalším dôvodom môže byť odhlásenie vozidla kvôli koncu životnosti. Toto je spojené aj s vyradením z evidencie, kedy treba mať, pri samotnom úkone, aj doklad o ekologickom zošrotovaní.


Ďalším druhom je dočasné odhlásenie vozidla z evidencie. To funguje z viacerých dôvodov. Majiteľ vozidla môže o dočasné odhlásenie vozidla požiadať kvôli krátkodobým pretrvávajúcim technickým problémom na čas potrebný na doladenie problematických prvkov, prípadne pri veteránoch, na čas uskladnenia v garáži bez možnosti jazdy.


Čo budete potrebovať na odhlásenie auta?


K odhláseniu potrebujete platnú zmluvu medzi jednotlivými stranami, prípadne faktúru, ale aj doklady ako technický preukaz. Kým malý technický preukaz, či skôr malé Osvedčenie o evidencii, odovzdávate pri predaji vozidla, veľký technický preukaz, či skôr Osvedčenie o evidencii, časť dva, nechávate potvrdiť na dopravnom inšpektoráte. Ten do neho napíše samotné odhlásenie vozidla z evidencie pod vašim menom a pripraví ako podklad pre nového majiteľa. Je to z jeden za jednoduchších úkonov a býva bezplatný. Platí sa až ďalšie prihlásenie.

Aktuálna ponuka vozidiel