Overenie kilometrov

Definícia


Overenie kilometrov je spôsob ako zabrániť podvodu a kúpe auta s manipulovaním tachometrom.


overenie-kilometrov 


Popis


V súčasnej situácii je stále aktuálne overenie kilometrov jazdeného vozidla, na ktoré slúži aj niekoľko webových aplikácií. Je to dôležitá súčasť kúpy jazdeného auta, ktorú Carbi robí za vás. Reálne tak vďaka tomu, že niekto spraví overenie kilometrov, alebo si ho spravíte sami, kupujete vozidlo s rozumnou históriou a s reálnym stavom. 


Tento úkon je dôležitý aj z hľadiska budúcnosti. Overenie kilometrov totiž, pri kúpe jazdeného auta, pomôže aj v budúcnosti pri jeho opätovnom predaji. Aj ďalší zákazník bude skúšať rovnaké overenie vozidla a overenie kilometrov. V tomto prípade sa môže stať, že kvôli nezrovnalostiam môžete prísť o záujemcu, ktorý rovno auto vyradí zo svojho výberu. Manipulovanie s počítadlom prejdenej vzdialenosti je trestné a overenie kilometrov je preto veľmi žiadúce pre bezpečnosť kúpy.


Na Slovensku je legislatíva, ktorá zakazuje manipulovanie s počítadlami kilometrov, ale to niektorých nezastaví a vytvoria tak pôdu pre podvod. Overenie najazdených kilometrov predstavuje spôsob ako zabrániť tomuto podvodnému konaniu.

Aktuálna ponuka vozidiel