Plug-in hybrid

Definícia


Plug-in hybrid je spôsob skĺbenia elektrického a benzínového vozidla. Je to auto, ktoré dokáže, po nabití, prejsť určitú vzdialenosť na elektrickú energiu a stále má aj benzínový, prípadne naftový motor na dlhšie vzdialenosti.


Popis


Vozidlá s pohonom typu plug-in hybrid vznikli ako odpoveď na úvodný kratší dojazd elektromobilov. Tieto autá majú zväčša batériu s kapacitou 10 až 20 kWh, ktorá im ponúka možnosť prejsť na nabitie z elektrickej siete až do 100 kilometrov. Máloktorý plug-in hybrid sa dostane na vzdialenosť uvedenú v tabuľkách, ale aj tak niektoré dokážu zvládnuť spomenutú métu (Mercedes-Benz S580e s batériou s kapacitou 28,6 kWh). Ku elektrickému motoru, prípadne dvom, má plug-in hybrid aj klasický spaľovací agregát, ktorý dokáže vykrývať dlhšie vzdialenosti a v prípade špeciálneho režimu dokáže naviac dobiť akumulátor pre potreby výlučne elektrickej jazdy neskôr.


19-PHEV 


Vozidlá so systémom plug-in hybrid sú vhodné aj pre zóny s ultranízkymi emisiami, kedy vďaka mapám dokážu určiť prepnutie na pohon výlučne elektrickou energiou. Väčšina vozidiel s pohonom plug-in hybrid má benzínový motor, ale pár výnimiek ako Mercedes a kedysi Volvo, prípadne koncern PSA pracuje aj s naftovým agregátom.


Vozidlá typu plug-in hybrid sú výhodné aj z hľadiska fleetových emisií zamestnávateľov. Už je ale len na samotných zamestnancoch a podmienkach ako budú plug-in hybrid využívať. Ideálna situácia je ak je vozidlo súkromným autom a majiteľ si ho dokáže dobiť doma. Takto dokáže jazdiť väčšinu trás na elektrickú energiu.

Aktuálna ponuka vozidiel