ŠPZ

Definícia


ŠPZ je skratka zo slovného spojenia štátna poznávacia značka. Týmto názvom sa označovali evidenčné čísla vozidla v minulosti.


Popis


Štátna poznávacia značka, skrátene ŠPZ, je názov, či skôr termín používaný už od Československa a vyjadruje označenie tabuľky, ktorú auto dostáva na identifikáciu. ŠPZ slúži nielen na identifikáciu konkrétneho vozidla majiteľom, ale aj na identifikáciu orgánmi Policajného zboru. Každé vozidlo jazdiace po našich cestách muselo mať štátnu poznávaciu značku pridelenú a označenie ŠPZ zľudovelo a doteraz sa používa hovorové slovo „ešpázetka“. Aktuálne sa na označenie tejto tabuľky používa nový termín EČV, čo znamená evidenčné číslo vozidla.


17-SPZ 


ŠPZ mala aj v minulosti rôzne tvary a veľkosti a zakaždým pozostávala, pri automobiloch, z dvoch kusov tabuliek. Predná mala, vo väčšine prípadov, pozdĺžny tvar a zadná mohla mať aj tvar obdĺžnika s menším rozdielom veľkosti strán. Ľudovo sa tejto malej značke, či skôr užšej značke, s dvomi riadkami hovorilo štvorcová, aj keď od štvorcovej ŠPZ mala celkom ďaleko.


Aktuálne sa stále môžeme stretnúť s označením ŠPZ, ale v oficiálnej komunikácii je tým správnym termínom novšia verzia, teda  EČV.

Aktuálna ponuka vozidiel