Tlmiče

Definícia


Tlmiče sú súčasťou podvozku vozidla a plnia stabilizačnú funkciu vo vozidle po prejazde cez nerovnosti na ceste. Zastavujú kmitanie pružín.


closeup-wheels-shock-absorbers-with-repair-suspension-car 


Popis


Tlmiče sú jednou zo základných súčasti auta, ktorá je v oblasti nápravy. Majú za úlohu tlmiť kmity a nárazy prichádzajúce z nápravy samotnej na karosériu. Obmedzujú pohyb pružín a tým zvyšujú komfort pasažierov, lebo auto nie je rozkmitané po dlhšiu dobu ako je nutné. Tlmiče sú vytvorené z dvoch piestových prvkov, ktoré sa na jednej strane pripevňujú o nápravu a na druhej strane o karosériu. V niektorých prípadoch sú tlmiče umiestnené priamo v strede pružín. Typickým príkladom je usporiadanie nápravy MacPherson.


Tlmiče sa dajú skontrolovať na špeciálnych na to určených testovacích plochách, ale už niektoré základné vizuálne body môžu hovoriť o ich problémoch. Takým môže byť únik hydraulickej tekutiny z vnútra. Ak jej unikne príliš veľa, tak tlmiče strácajú svoju schopnosť tlmiť. Taktiež sa zhoršuje priľnavosť v zákrutách a tiež komfort a zvyšuje sa opotrebenie pneumatík. Pri zvlnenej ceste a vlhkom povrchu sa auto môže kvôli zlým tlmičom dostať skôr do krízovej situácie.


Tlmiče sú v autách štandardom, ale niektoré automobilky ponúkajú aj adaptívne a nastaviteľné tlmiče. Tie zväčša fungujú na princípe železných pilín vo valci, ktoré sú priťahované elektromagnetom a spôsobujú tak stuhnutie podvozku, prípadne jeho mäkšie nastavenie. Tieto tlmiče s adaptívnou a nastaviteľnou funkciou sú spravidla drahšie na výmenu ako štandardné.

Aktuálna ponuka vozidiel