VIN číslo

Definícia


VIN číslo vzniklo použitím skratky pre spojenie Vehicle Information Number. Je to číslo, ktoré je identifikačným pre každé jedno vozidlo a dve vozidlá nemôžu mať rovnaké identifikačné VIN číslo.


Vin-cislo 


Popis


VIN číslo teda slúži na identifikáciu konkrétneho vozidla a každé auto má svoj vlastný unikátny kód. Ten hovorí, kde bolo auto vyrobené, v ktorej krajine, ktorou fabrikou, aký je to model a pod týmto kódom sa dá nájsť často aj výbava vozidla v rôznych zoznamoch.


Prvé zmienky, ktoré hovorili kódoch a tým pádom boli prvýkrát považované za VIN číslo, sú z roku 1954 zo Spojených štátov amerických. Avšak až v roku 1981, v rovnakej krajine, vznikla štandardná charakteristika pre VIN číslo. VIN číslo má spravidla 17 znakov a vtedy nemohlo mať znaky O, I, ani Q, lebo by mohlo prísť k zámene s číslami 0, 1 a 9. Ešte neskôr vznikla norma ISO, ktorá sa stáva štandardom pre VIN číslo aj v USA, ale aj v Európe. 


Kde sa nachádza VIN číslo?


VIN číslo je spravidla umiestnené na nosnej časti karosérie. VIN číslo býva taktiež často pod čelným sklom, či na stĺpiku karosérie. Tieto dodatočné čísla sú však už iba nálepkami, prípadne štítkami, kým reálne číslo je priamo vyrazené do plechu buď v motorovom priestore, alebo, nezriedka, v priestore kabíny. Musí ho však mať každé auto.


 

Aktuálna ponuka vozidiel