Adaptívny tempomat

Definícia


Adaptívny tempomat, známy aj ako adaptívna kontrola rýchlosti jazdy, je pokročilá verzia tradičného tempomatu, ktorá automaticky upravuje rýchlosť vozidla na udržanie bezpečnej vzdialenosti od vozidiel vpredu. Tento systém používa senzory, ako sú radar a kamery, na monitorovanie rýchlosti a vzdialenosti od iných vozidiel a podľa toho dynamicky prispôsobuje rýchlosť vozidla, čím zvyšuje bezpečnosť a komfort jazdy.


adaptivny-tempomat 


Popis


Adaptívny tempomat pracuje tak, že vodič nastaví požadovanú rýchlosť a minimálnu vzdialenosť od vozidiel vpredu. Systém potom pomocou senzorov sleduje dopravnú situáciu a automaticky znižuje alebo zvyšuje rýchlosť vozidla na udržanie nastavenej vzdialenosti. Ak sa pred vozidlom objaví pomalšie idúce vozidlo, adaptívny tempomat spomalí a udrží bezpečnú vzdialenosť, a ak vozidlo vpredu zrýchli alebo zmení pruh, systém opäť zrýchli vozidlo na prednastavenú rýchlosť. V niektorých pokročilejších systémoch môže adaptívny tempomat zastaviť vozidlo v dopravnej zápche a automaticky ho rozbehnúť, ak sa premávka opäť pohne.


Táto technológia poskytuje vodičom väčší komfort, obzvlášť pri dlhých cestách alebo v hustej premávke, znižuje potrebu neustáleho zásahu do ovládania vozidla a pomáha znižovať únavu vodiča. Adaptívny tempomat je tiež dôležitým krokom smerom k autonómnej jazde a je často súčasťou pokročilých asistenčných systémov vodiča v moderných vozidlách.


 

Aktuálna ponuka vozidiel