Tempomat

Definícia


Tempomat, známy tiež ako kontrola rýchlosti jazdy, je systém používaný v mnohých moderných vozidlách na automatické udržiavanie konštantnej rýchlosti vozidla bez potreby neustáleho stláčania plynového pedálu. Tento systém umožňuje vodičom nastaviť požadovanú rýchlosť, ktorú potom vozidlo udržuje automaticky, čo znižuje únavu vodiča pri dlhších cestách a pomáha v dodržiavaní rýchlostných limitov.


tempomat 


Popis


Tempomat pracuje na princípe elektronického monitorovania a regulovania rýchlosti vozidla. Keď vodič aktivuje tempomat a nastaví požadovanú rýchlosť, systém udržuje túto rýchlosť automatickým regulovaním dodávky paliva do motora. Pri zmene terénu, ako sú stúpania alebo klesania, tempomat upravuje výkon motora, aby udržal nastavenú rýchlosť. Vodič môže kedykoľvek manuálne prerušiť tempomat, buď stlačením brzdy alebo pomocou tlačidiel na ovládacom paneli vozidla.


Súčasné verzie tempomatu zahŕňajú adaptívny tempomat (ACC), ktorý používa senzory a radar na automatické prispôsobenie rýchlosti vozidla v závislosti od vzdialenosti a rýchlosti vozidiel vpredu. ACC dokáže spomaliť a zrýchliť vozidlo v reakcii na zmeny v premávke, čím poskytuje ešte pohodlnejšiu a bezpečnejšiu jazdu. Tempomat je užitočným nástrojom pre zvýšenie pohodlia pri jazde na dlhé vzdialenosti a tiež pomáha pri úspore paliva tým, že zabraňuje neustálym zmenám rýchlosti.


 

Aktuálna ponuka vozidiel