Benzín

Definícia


Benzín je ropná frakcia používaná na pohon motorových vozidiel. Aktuálne má vo väčšine krajín biologickú zložku, ktorej podiel udáva označenie.


benzin 


Popis


Benzín je horľavá kvapalina, ktorá sa používa ako palivo pre spaľovacie motory so zapaľovaním sviečkou, prípadne iskrou zo sviečky. Pozostáva väčšinou z organických súčasti, ktoré vznikajú frakčnou destiláciou ropy a je obohatený o mnohé aditíva.


Aktuálne benzín používa označenie E5 aj E10, podľa toho koľko percent biologicky obnoviteľných zložiek v ňom je. Pre E5 je maximum 5% a pre 10 je maximum 10%. Benzín má na čerpacích staniciach spravidla pištole so zeleným, prípadne červeným povrchom. Automobily spaľujúce benzínnaftu majú rozdielne hrúbky vstupných otvorov nádrže, aby sa zabránilo natankovaniu nafty do auta spaľujúceho benzín. Benzínová pištoľ má totiž menší priemer výstupnej rúry ako naftová.


Z chemických vlastností má benzín napríklad menšiu hustotu ako voda. To znamená, že pláva na jej povrchu. Kvalitný benzín je možné skladovať až pol roka bez akejkoľvek degradácie, ak máme dobré skladovacie podmienky. Preto, ak chcete svoje auto zazimovať, tak do neho nelejte príliš veľa paliva a rozhodne do neho nelejte benzín s vysokou účasťou biozložky. Na uskladnenie, napríklad na zimu, je vhodný benzín s vyšším oktánovým číslom a teda s nižším podielom tejto zložky.

Aktuálna ponuka vozidiel