EČV

Definícia


Skratka EČV vznikla od slovného spojenia evidenčné číslo vozidla. Toto slovné spojenie nahradilo dávnejšie používaný pojem Štátna poznávacia značka. Zo  ŠPZ sa teda stalo EČV.


Popis


EČV, čiže evidenčné číslo vozidla je vonkajší identifikačný prvok každého vozidla. EČV dostáva každé vozidlo, ktoré je prihlásené na dopravnom inšpektoráte. Každá krajina má samostatne formy EČV, pričom v Európskej únii sa aspoň ich fyzická veľkosť harmonizovala. Dôležitým prvkom pri EČV je naozaj to, že rovnaké evidenčné čísla nemôžu mať žiadne dve vozidlá.


32-ECV


V súčasnosti sa upravuje legislatíva na prechod na udržateľnejšie EČV, čo znamená použitie tých istých tabuliek viackrát. Môžu zostať majiteľovi, alebo na konkrétnom aute. Tým pádom sa úplne pomiešajú okresy, ale celkový počet EČV nebude zbytočne rásť. Už teraz majú niektoré okresy, napríklad Bratislava, problém s tým, že už minuli dve sady kompletných základných EČV a tretia sada už bude končiť tiež.


EČV má viacero foriem a viacero druhov. Sú špeciálne EČV určené pre poľnohospodárske stroje, stavebné stroje, prívesy majú tiež svoju špeciálnu sekciu a takisto stále figuruje v zozname EČV aj špecialita pre zastupiteľstvá iných krajín a diplomatické služby.

Aktuálna ponuka vozidiel