Emisná kontrola

Definícia


Emisná kontrola má za úlohu zistiť, či je auto spôsobilé na jazdu z pohľadu exhalátov, ktoré vypúšťa.


Popis


Emisná kontrola je jedna zo základných kontrol, ktoré musí auto podstúpiť v pravidelných intervaloch. Popri technickej kontrole je rovnako vážnym systémom, ktorý by mal zabezpečiť, že všetky autá jazdiace po našich cestách sú ako bezpečne a funkčné, tak bezpečné aj z hľadiska vypúšťaných plynov z výfuku. Emisná kontrola meria podiel jednotlivých chemikálií v exhalátoch a zisťuje, či sú tieto súčasti v stanovenom intervale. Emisná kontrola je prísnejšia podľa toho, akú emisnú normu má auto spĺňať.


34-Emisna-kontrola


Nové auta podstupujú emisnú kontrolu až po 4 rokoch od predaja a potom je pravidelná emisná kontrola na programe každé dva ďalšie roky. Ak vozidlo nemá certifikát o tom, že absolvovalo emisnú kontrolu, tak vlastne nie je spôsobilé na premávku po verejných cestných komunikáciách. Emisná kontrola postupne tiež prechádza vývojom a je stále prísnejšia so sprísňujúcimi sa emisnými normami platnými pre motorové vozidlá.

Aktuálna ponuka vozidiel