STK

Definícia


Ide o pravidelnú technickú kontrolu stavu vozidla, ktorá je povinná pre všetkých majiteľov áut, ktoré sú prihlásené v evidencii. Súčasťou tejto kontroly je aj emisná kontrola, pri ktorej sa zisťuje, či motor spĺňa stanovené limity emisií a dopad na životné prostredie.


STK 


Popis


Čo sa kontroluje na STK?


Kontrola prebieha približne 45 minút až hodinu. Pri technickej kontrole vám technik skontroluje riadenie, brzdy, odpruženie, airbagy, batériu či rýchlomer. Taktiež vám skontroluje, či vaša karoséria nie je poškodená, a či je výfuk a benzínová zátka na správnom mieste. Následne prezrie pneumatiky, svetlá, dvere, bezpečnostné pásy, ŠPZ, čelné sklo, dvere a stierače.


Pri emisnej kontrole sa pomocou zariadení s automatizovaným postupom merania vykoná meranie obsahu škodlivín vo výfukových plynoch. Limity sú pre každé vozidlo stanovené výrobcom.


Kedy treba ísť na STK?


Technická a emisná kontrola vozidiel sa vykonáva každé 2 roky od poslednej kontroly, výnimku zahŕňajú len malé motocykly, ktorým sa doba na vykonanie STK predlžuje na 4 roky.


Na STK sa môžete objednať telefonicky, ale aj cez internet. Niektoré STK vám navyše pošlú mesiac pred potrebou technickej kontroly SMS pripomienku, aby ste na termín STK nezabudli.


Ak jazdíte bez platnej STK, môžete kedykoľvek dostať pokutu za nerešpektovanie pravidiel cestnej premávky. Ministerstvo dopravy a výstavby využíva systém, ktorý dokáže vyhľadať vozidlá, ktoré už nemajú v platnosti STK. Pokuta za neplatnú STK a EK sa môže vyšplhať až na sumu 330 €.


Čo treba na STK?


Na kontrolu si so sebou prineste nasledovné dokumenty:  • Osvedčenie o evidencii časť II. a technický preukaz,

  • platné osvedčenie o EK, ak takejto kontrole vozidlo podlieha,

  • protokol o montáži plynového zariadenia, ak je vozidlo takýmto pohonom vybavené,

  • ak ide o opakovanú technickú kontrolu, je nutné so sebou priniesť protokol o predchádzajúcej kontrole,

  • potvrdenie o montáži fólií, ak ich má vozidlo nalepené.

Aktuálna ponuka vozidiel