Havarijné poistenie

Definícia


Havarijné poistenie sa líši od povinného zmluvného poistenia tým, že poisťuje vaše vozidlo pred dopravnou nehodou, poškodením či krádežou. Povinné zmluvné poistenie  kryje len škodu poškodenému, zatiaľ čo vinník musí mať buď uzatvorené havarijné poistenie, alebo si škodu uhradiť sám.


PZP


Popis


Havarijné poistenie nekryje len škody spôsobené pri dopravnej nehode. Havarijné poistenie sa oplatí uzatvárať najmä pri nových a málo jazdených vozidlách. Pri nehode sa havarijné poistenie hradí vzájomne s vašou spoluúčasťou. To znamená, že určitú výšku vzniknutej škody vy a zvyšok uhradí poisťovňa. Pri havarijnom poistení si sami určujete výšku spoluúčasti na poistnej zmluve. Čím menší podiel spoluúčasti si zvolíte, tým drahšie bude vaše poistné a naopak.


Čo všetko kryje havarijné poistenie?


Poistenie najčastejšie kryje tieto situácie:  • stret so zverou,

  • poškodenia spôsobené prírodnými živlami,

  • ukradnutie vozidla,

  • čelné sklo,

  • krádež a poškodenie batožiny vo vozidle.

Aktuálna ponuka vozidiel