PZP (povinné zmluvné poistenie)

Definícia


Skratka PZP znamená povinné zmluvné poistenie, ktoré je zo zákona povinné pre každé pojazdné vozidlo na Slovensku. Táto povinnosť vzniká jeho uvedením do prevádzky v SR. V prípade jazdy bez poistenia vám hrozí pokuta, ale aj odobratie vodičského preukazu.


Toto  poistenie kryje poškodenému škody v prípade dopravnej nehody. Nepreplatí však škody, ktoré si pri nehode spôsobíte sami.


PZP  


Popis


PZP je zo zákona č. 381/2001 Zb. povinné kryť tieto situácie:  • škody na zdraví a náklady spojené s usmrtením osôb,

  • škody na majetku súvisiace so zničením, poškodením alebo odcudzením vecí, náklady na ušlý zisk, a tiež náklady, ktoré vznikajú pri právnom zastúpení pri vymáhaní poistného plnenia.


Maximálna suma, ktorá môže byť vyplatená z PZP v prípade škody na zdraví, usmrtení, či škody na majetku je 5, 24 milióna eur.


Klient si však môže objednať aj nadštandardné služby poistného krytia, ktoré mu umožní krytie aj v iných situáciách. Pripoistiť si môže napríklad:


Asistenčné služby


Pri tomto pripoistení klient získava nárok na rôzne druhy asistenčných služieb, ako napríklad odťah nepojazdného vozidla, či opravu na mieste. Výšku poistného krytia a rozsah asistenčných služieb si určuje každá poisťovňa individuálne.


Čelné sklo


Pre prípad jeho poškodenia, zničenia alebo ukradnutia akoukoľvek náhodnou udalosťou, ku ktorej prišlo bez škody na ďalších častiach vozidla.


Živelné udalosti


Chráni vozidlo pred poškodením alebo zničením zapríčineným požiarom, výbuchom, bleskom, víchricou, pádom stromov, či iných predmetov, ktoré nie sú súčasťou poisteného vozidla.


Stret so zverou


Pokrýva poškodenie alebo zničenie vozidla, alebo jeho časti v dôsledku priameho stretu so zverou.


Aká je cena PZP?


Poisťovne berú do úvahy veľa faktorov pri stanovovaní ceny vašej PZP, vrátane vášho veku, histórie nehôd, či typu auta. Vaše poistné na auto je suma peňazí, ktorú zaplatíte svojej spoločnosti výmenou za krytie. Vo všeobecnosti máte možnosť platiť poistné štvrťročne, polročne, alebo raz za rok. 


 

Aktuálna ponuka vozidiel