Index nosnosti

Definícia


Index nosnosti pneumatík je číselný kód, ktorý vyjadruje maximálnu nosnosť, ktorú môže pneumatika bezpečne podporiť pri špecifikovanej maximálnej rýchlosti. Tento index je dôležitým ukazovateľom pre správny výber pneumatík pre vozidlo, zabezpečuje bezpečnosť a optimálny výkon vozidla. Každá pneumatika má určený svoj index nosnosti, ktorý je obvykle uvedený na jej bočnej stene spolu s ostatnými technickými údajmi.


index-nosnosti 


Popis


Index nosnosti je často uvedený ako číslo v rozsahu od 60 do 130, pričom každé číslo zodpovedá určitej hmotnostnej kapacite v kilogramoch. Napríklad, index nosnosti 91 označuje, že pneumatika môže bezpečne podporiť hmotnosť až do 615 kg. Je dôležité zvoliť pneumatiky s dostatočným indexom nosnosti pre konkrétne vozidlo, aby sa predišlo riziku poškodenia pneumatiky, ktoré môže viesť k nehodám alebo iným bezpečnostným problémom. Vodiči by mali vždy kontrolovať technické špecifikácie svojich vozidiel, aby si vybrali pneumatiky s adekvátnym indexom nosnosti.


Index nosnosti je zvlášť dôležitý pri nákladných vozidlách, karavanoch alebo vozidlách, ktoré často prepravujú ťažký náklad. Nízky index nosnosti môže v takýchto prípadoch viesť k nadmernému zaťaženiu pneumatík a skráteniu ich životnosti. Z tohto dôvodu je dôležité venovať pozornosť tomuto indexu pri výbere pneumatík, aby boli zabezpečené bezpečnosť a efektivita jazdy.


Tu je zoznam indexov nosnosti pneumatík spolu s ich zodpovedajúcimi nosnostnými hodnotami v kilogramoch:


- 60: 250 kg
- 61: 257 kg
- 62: 265 kg
- 63: 272 kg
- 64: 280 kg
- 65: 290 kg
- 66: 300 kg
- 67: 307 kg
- 68: 315 kg
- 69: 325 kg
- 70: 335 kg
- 71: 345 kg
- 72: 355 kg
- 73: 365 kg
- 74: 375 kg
- 75: 387 kg
- 76: 400 kg
- 77: 412 kg
- 78: 425 kg
- 79: 437 kg
- 80: 450 kg
- 81: 462 kg
- 82: 475 kg
- 83: 487 kg
- 84: 500 kg
- 85: 515 kg
- 86: 530 kg
- 87: 545 kg
- 88: 560 kg
- 89: 580 kg
- 90: 600 kg
- 91: 615 kg
- 92: 630 kg
- 93: 650 kg
- 94: 670 kg
- 95: 690 kg
- 96: 710 kg
- 97: 730 kg
- 98: 750 kg
- 99: 775 kg
- 100: 800 kg
- 101: 825 kg
- 102: 850 kg
- 103: 875 kg
- 104: 900 kg
- 105: 925 kg
- 106: 950 kg
- 107: 975 kg
- 108: 1000 kg
- 109: 1030 kg
- 110: 1060 kg
- 111: 1090 kg
- 112: 1120 kg
- 113: 1150 kg
- 114: 1180 kg
- 115: 1215 kg
- 116: 1250 kg
- 117: 1285 kg
- 118: 1320 kg
- 119: 1360 kg
- 120: 1400 kg
- 121: 1450 kg
- 122: 1500 kg
- 123: 1550 kg
- 124: 1600 kg
- 125: 1650 kg
- 126: 1700 kg
- 127: 1750 kg
- 128: 1800 kg
- 129: 1850 kg
- 130: 1900 kg


Tento zoznam pokrýva bežné rozsahy indexov nosnosti používané v pneumatikách pre osobné vozidlá a ľahké nákladné vozidlá.


 


 

Aktuálna ponuka vozidiel