Viete, ako postupovať pri dopravnej nehode?

Nehody sú žiaľ každodennou súčasťou cestnej dopravy a nikdy nevieme, kedy sa môžeme stať ich účastníkom. V podobne nepríjemnej situácii je vždy dobré vopred vedieť, ako postupovať. Poradíme vám, čo robiť, krok za krokom. 

dopravna-nehoda_zmensena 

Na našich cestách denne dochádza k desiatkam nehôd, ktoré prichádzajú bez ohlásenia. Nie každý vodič vždy vie, čo v takej situácii robiť a ako sa správne zachovať. V kritických chvíľach je ľahké podľahnúť panike a stresu, ktoré všetko len komplikujú. Dobrá informovanosť však pomôže zachovať pokoj a prispeje k správnemu riešeniu situácie. 

V nasledujúcich odstavcoch vám poradíme, kedy ide o dopravnú nehodu, ako v jej prípade postupovať či ako vyplniť správu o nehode. 

Kedy ide o nehodu a kedy o škodovú udalosť

Hoci má slovo „nehoda“ pomerne široký význam a používame ho pre mnoho každodenných situácií, v prípade cestnej premávky je jeho definícia veľmi konkrétna. Nie každá búračka či zrážka je naozaj nehodou a často ide len o škodovú udalosť. Ako ich teda rozlíšiť?

Podľa zákona je dopravnou nehodou udalosť v cestnej premávke, pri ktorej sa:

 • usmrtí alebo zraní osoba,
 • znefunkční cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
 • alebo uniknú nebezpečné látky. 

Okrem toho je nehodou tiež škodová udalosť, pri ktorej:

 • nie je splnená niektorá z povinností účastníka škodovej udalosti,
 • je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, sa odmietol podrobiť vyšetreniu na zistenie ich požitia, 
 • alebo sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení. 

V ostatných situáciách, ku ktorým dôjde v cestnej premávke, hovoríme o škodovej udalosti. V takom prípade nie je potrebné volať políciu, pretože tá nie je poverená objasňovať bežné škodové udalosti. Výnimkou sú napríklad tie, ktorých účastník požil alkohol, alebo ktorých účastníci sa nedohodli.

nehoda_zmensena 

Správny postup pri dopravnej nehode

Vyhodnotili ste situáciu ako dopravnú nehodu a ste jej priamym alebo nepriamym účastníkom (svedkom)? V tom prípade je potrebné vedieť, ako podľa zákona postupovať. Ak sa nezachováte správne, môže to vám alebo ďalším zúčastneným spôsobiť ďalšie zbytočné problémy. Prejdime si správny postup krok za krokom:

1. Zhodnoťte situáciu

V prvom rade zastavte a pokúste sa v pokoji vyhodnotiť situáciu. Ak ste pri nehode neutrpeli žiadne vážne zranenia, uistite sa o bezpečnosti ostatných účastníkov a dôsledkoch nehody. Myslite však aj na svoje zdravie a nevystavujte sa zbytočnému riziku.

2. Zabezpečte miesto nehody

Mali by ste zabezpečiť miesto nehody a predísť ďalšej kolízii. Ak sa nachádzate vo vozidle, ihneď zapnite výstražné svetlá. Ak je to možné, oblečte si reflexný odev a umiestnite výstražný trojuholník vo vzdialenosti aspoň 50 m (v obci), resp. 100 m (na diaľnici) od miesta nehody. V prípade diaľnice po podniknutí ďalších nevyhnutných krokov prejdite za zvodidlá. 

3. Poskytnite pomoc

Ak sa na mieste nachádzajú zranení, podľa svojich možností a schopností im poskytnite bezodkladnú prvú pomoc a privolajte záchrannú službu na čísle 155 alebo 112 (ak potrebujete privolať všetky záchranné zložky). Ste povinní poskytnúť pomoc pri záchrane života účastníkov, ako aj ich majetku zasiahnutého nehodou. 

4. Privolajte políciu 

Ako účastník ste taktiež povinný nahlásiť nehodu polícii na čísle 158. Poskytnite jej potrebnú súčinnosť a plne spolupracujte. Po privolaní polície by ste mali zotrvať na mieste nehody až do jej príchodu, alebo sa vrátiť hneď po podniknutí nevyhnutných krokov na privolanie pomoci. 

5. Nekomplikujte objasňovanie

Vyvarujte sa úkonom, ktoré by mohli sťažiť objasňovanie nehody. Nekonzumujte alkoholické nápoje a nepremiestňujte autá, ak to nie je nevyhnutné. Ak je to nutné pre záchranu osôb alebo obnovenie premávky, môžete tak urobiť. Neskôr však budete musieť vyznačiť postavenie áut a objasniť situáciu polícii. Pomôžu tiež fotografie. 

6. Zdokumentujte priebeh nehody

Toto je potrebné najmä pri nehodách, pri ktorých nebola privolaná polícia. Zapíšte si kontaktné údaje účastníkov a svedkov, vyhotovte dôkazové fotografie miesta nehody a škôd, a vyplňte záznam, resp. správu o dopravnej nehode. Slúži ako podklad pre poisťovňu a ste povinní mať v aute príslušné tlačivo.

sprava-o-nehode_zmensena 

Ako vyplniť záznam o dopravnej nehode 

Záznam o nehode, resp. Správa o nehode je dokument, na základe ktorého bude škodovú udalosť riešiť poisťovňa. V prípade dopravnej nehody, ku ktorej nie je potrebné privolať políciu, ho preto nezabudnite dôsledne a pravdivo vyplniť. 

Podmienkou však je, aby ste sa s ďalším/i účastníkom/mi nehody dohodli na zavinení. V prípade, že vám vinník odmieta poskytnúť kontaktné údaje, je pod vplyvom alkoholu alebo sa váš popis priebehu nehody nezhoduje, privolajte políciu. Rovnako tak urobte v prípade, že došlo k zraneniu alebo poškodeniu majetku tretej osoby. 

Pri účasti 2 vozidiel vždy vypĺňate len jedno tlačivo, v prípade troch áut sú to dve tlačivá. Tlačivo ste povinní mať v aute pre takéto prípady. Nie je dôležité, kto z vás ho vyplní, musí byť však vyplnené pravdivo so všetkými detailmi. Záznam o nehode musia vždy podpísať obaja účastníci nehody a škodu je potrebné nahlásiť poisťovni, v ktorej má vinník uzatvorené PZP.

Správa o nehode obsahuje: 

 • dátum, čas a miesto nehody,
 • údaje o zraneniach a vecnej škode, 
 • údaje o svedkoch,
 • údaje o poistníkoch, 
 • údaje o oboch vozidlách,
 • údaje o poisťovateľovi (podľa PZP),
 • údaje o oboch vodičoch,
 • podrobnosti o mieste stretu na vozidlách,
 • podrobnosti o viditeľných poškodeniach na vozidle,
 • okolnosti nehody (či auto stálo, parkovalo, odbočovalo a pod.), 
 • nákres nehody v čase stretu vozidiel,
 • prípadné poznámky,
 • podpisy oboch vodičov.

V prípade nepredvídateľných udalostí je vždy dobré byť pripravený a správne informovaný. Veríme však, že sa vám akékoľvek nepríjemnosti vyhnú a všetky vaše cesty budú bez nehôd. 

Potrebujete z akýchkoľvek dôvodov vymeniť auto za „nové“? Pozrite si našu ponuku jazdených vozidiel na Carbi.sk a vyberte si zo stoviek overených áut s financovaním šitým na mieru.