Leasing

Definícia


Leasing auta znamená, že si v podstate prenajmete vozidlo na dohodnutý čas a za dohodnutý fixný poplatok.


leasing 


Popis


Typy leasingov


Operatívny leasing


Pri operatívnom leasingu je držiteľom i vlastníkom leasingová spoločnosť. Tento typ leasingu je drahší ako finančný, avšak prináša vám aj menej starostí a povinností.


Operatívny leasing funguje tak, že spoločnosť prenajme vozidlo na určitý vopred dohodnutý čas na základe dohodnutej mesačnej fixnej splátky. Auto je však stále vo vlastníctve tejto spoločnosti, ktorá na seba preberá aj všetky dôležité náklady na prevádzku vozidla.


Finančný leasing


Finančný leasing spláca klient dovtedy, kým vozidlo nesplatí. Potom vozidlo z vlastníctva leasingovej spoločnosti prechádza do rúk klienta. 


Výhody a nevýhody finančného leasingu


Výhodou finančného leasingu je fakt, že sa dá vybaviť jednoduchšie ako pôžička. Leasingová spoločnosť rieši len príjem žiadateľa a nie celkovú finančnú situáciu. Môže byť preto vhodnou voľbou pre tých, ktorí majú malý príjem, alebo im banka z určitého dôvodu odmietla poskytnutie úveru.


 


Hlavnou nevýhodou finančného leasingu je povinnosť uzatvoriť si havarijné poistenie. Taktiež si musíte zabezpečovať a platiť autorizovaný servis, a zároveň aj pravidelne vykonávať nevyhnutné opravy na vašom aute. 


 

Aktuálna ponuka vozidiel