Ručná brzda

Definícia


Ručná brzda, známa aj ako parkovacia brzda, je základná súčasť každého automobilu, ktorá slúži na zabezpečenie vozidla v nepohyblivom stave. Tento mechanizmus je nezávislý od hlavného brzdového systému vozidla a je navrhnutý tak, aby poskytoval dodatočnú bezpečnosť pri státí vozidla, najmä v situáciách, keď hlavný brzdový systém zlyhá alebo pri parkovaní na svahu. Ručná brzda sa aktivuje manuálne pomocou páky alebo pedálu, ktorý sa nachádza vo vnútri kabíny vozidla, obvykle medzi prednými sedadlami alebo vedľa vodiča. Táto brzda zasahuje buď do zadnej osi alebo do všetkých štyroch kolies, v závislosti od konštrukcie vozidla.


Okrem toho je ručná brzda často používaná ako záložný brzdový systém v prípade zlyhania hlavného brzdového systému, hoci jej primárny účel nie je určený pre aktívne brzdenie pri jazde. Vodiči by mali byť oboznámení s tým, ako sa ručná brzda používa a ako ju správne aktivovať a deaktivovať, aby zabezpečili maximálnu bezpečnosť.


rucna-brzda 


Popis


Princíp činnosti ručnej brzdy spočíva vo fyzickom zablokovaní kolies vozidla, čím sa zabráni jeho pohybu. Tento mechanizmus pracuje na princípe mechanického zásahu do brzdového systému. Keď je ručná brzda aktivovaná, mechanická páka alebo pedál pôsobí cez systém tiahla a laniek na brzdové čeľuste alebo kotúče, čím ich zatlačí proti kolieskam a zastaví ich. V moderných vozidlách môže byť tento mechanizmus doplnený alebo úplne nahradený elektronickými parkovacími brzdami, ktoré sú aktivované elektronicky a poskytujú vyšší komfort a presnosť pri manipulácii.


V súčasnosti existujú rôzne typy ručných bŕzd. Tradičné systémy sú zvyčajne aktivované pákou, zatiaľ čo moderné vozidlá často využívajú elektronické parkovacie brzdy, ktoré sú aktivované stlačením tlačidla. Tieto elektronické systémy sú zvyčajne integrované do celkového elektronického riadiaceho systému vozidla a môžu poskytovať ďalšie funkcie, ako je automatické aktivovanie brzdy pri zastavení vozidla alebo automatické uvoľnenie pri štarte. 

Aktuálna ponuka vozidiel