Rýchlostný index

Definícia


Rýchlostný index, často označovaný ako rýchlostná trieda, je hodnotenie, ktoré určuje maximálnu rýchlosť, pri ktorej môže pneumatika bezpečne a efektívne pracovať po určitú dobu. Tento index je výsledkom testovania pneumatík výrobcom a je určený na informovanie užívateľov o schopnosti pneumatiky vydržať určitú rýchlosť. Každá pneumatika má na svojom bočnom stene uvedený rýchlostný index, ktorý je reprezentovaný jedným alebo dvoma písmenami. Napríklad, index "T" znamená, že pneumatika je bezpečne použiteľná pri rýchlostiach až do 190 km/h. Tento index je dôležitý pri výbere pneumatík, pretože musí zodpovedať maximálnej prevádzkovej rýchlosti vozidla.


rychlostny-index 


Popis


Rýchlostný index je kľúčovým faktorom pri výbere správnych pneumatík pre automobil, pretože zaručuje, že pneumatiky budú schopné zvládnuť maximálne rýchlosti, na ktoré je vozidlo navrhnuté. Napríklad, pre športové automobily s vysokou maximálnou rýchlosťou je nevyhnutné zvoliť pneumatiky s vyšším rýchlostným indexom. Toto hodnotenie nie je len o maximálnej rýchlosti, ale aj o schopnosti pneumatiky odolávať rôznym silám pri vyšších rýchlostiach, ako sú odstredivé sily, zvýšené teploty a zvýšený tlak. Správny výber pneumatík podľa rýchlostného indexu je preto nevyhnutný pre bezpečnosť a optimálny výkon vozidla.


Rýchlostný index je tiež dôležitý pri zimných pneumatikách, kde musí byť zohľadnené nielen maximálne rýchlostné obmedzenie, ale aj schopnosť pneumatiky pracovať efektívne v chladných podmienkach. Výber pneumatík s nesprávnym rýchlostným indexom môže viesť k zvýšenému opotrebeniu pneumatík, zhoršenému riadeniu vozidla a dokonca môže byť nebezpečný.


Q - do 160 km/h


R - do 170 km/h


S - do 180 km/h


T - do 190 km/h


U - do 200 km/h


H - do 210 km/h


V - do 240 km/h


W - do 270 km/h


Y - do 300 km/h


ZR - Nad 240 km/h (často v kombinácii s W, Y, alebo iným indexom, ktorý určuje presnú maximálnu rýchlosť)

Aktuálna ponuka vozidiel