Škrtiaca klapka

Definícia


Škrtiaca klapka, známa aj ako dorazová klapka, je kľúčový komponent v palivovom systéme väčšiny spaľovacích motorov. Jej primárnou funkciou je regulovať množstvo vzduchu prúdiaceho do motora, čím kontroluje výkon a rýchlosť motoru. Umiestnená je v sacom potrubí motora a je spojená s plynovým pedálom vozidla. Pri stlačení pedála sa škrtiaca klapka otvára, čím umožňuje väčší prívod vzduchu do motora, a pri uvoľnení pedála sa zatvára, čím obmedzuje prívod vzduchu. Tento jednoduchý, no efektívny mechanizmus má zásadný vplyv na celkový výkon motoru.


skrtiaca-klapka 


Popis


Princíp činnosti škrtiacej klapky spočíva v regulácii množstva vzduchu vstupujúceho do valcov motora. Keď vodič stlačí plynový pedál, táto akcia sa mechanicky alebo elektronicky prenáša na škrtiacu klapku, ktorá sa otvára a umožňuje väčší prívod vzduchu. Tento vzduch sa potom mieša s palivom, čím sa vytvára zmes potrebná pre spaľovanie v motore. Pri uvoľnení pedála plyn škrtiaca klapka zatvára a zníži prívod vzduchu, čím sa zníži rýchlosť a výkon motora. Moderné vozidlá často používajú elektronické škrtiace klapky, ktoré sú ovládané riadiacou jednotkou motora (ECU) pre presnejšiu kontrolu.


Škrtiaca klapka je nevyhnutná pre efektívnu prevádzku motoru, pretože umožňuje jemné nastavenie množstva vzduchu potrebného pre rôzne prevádzkové stavy vozidla, od jemného idlingu po plný výkon pri maximálnej rýchlosti. Tiež zohráva kľúčovú úlohu v systéme riadenia emisií, pretože správne množstvo vzduchu zabezpečuje efektívnejšie spaľovanie paliva, čím sa znižuje produkcia škodlivých emisií. Správna údržba a funkčnosť škrtiacej klapky sú preto dôležité pre celkový výkon a ekologickú stopu vozidla.

Aktuálna ponuka vozidiel