Vraví sa, že ideálny stav je, keď sa práca stane vašim koníčkom. V Carbi som k tomu veľmi blízko a verím, že moje nadšenie je vidieť nielen na výsledkoch, ale hlavne v spokojnosti mojich, resp.našich zákazníkov.