Biela karta

Definícia


Biela karta bola donedávna kartičkou hovoriacou o zaplatení zákonného poistenia, teda hlavne o dojednaní poistky.


zelena-karta 


Popis


Bielu kartu bolo donedávna nutné nosiť v dokladoch od vozidla, lebo práve biela karta hovorila o zákonnom poistení platnom v Slovenskej republike. Nadstavbou, či skôr doplnkom k nej, bola zelená karta, ktorá zase platila v zahraničí. Aktuálne je všetko zlúčené do jedného dokumentu, ktorý by sa teraz dal nazvať bielou kartou, lebo má bielu farbu, ale nemá formu karty, skôr má formu podobnú zelenej karte v minulosti. Biela karta teda hovorí o zákonom poistení a môžeme tento názov preniesť aj do súčasnosti. Je to doklad o poistení, ktorý budete potrebovať pri každej kontrole príslušníkmi policajného zboru, či pri nehodách.

Aktuálna ponuka vozidiel