Zelená karta

Definícia 


Zelená karta bola donedávna medzinárodným dokladom o poistení vozidla. Hovorila, že vozidlo má zákonné poistenie a tým pádom môže ísť aj do zahraničia. V súčasnosti zelená karta zmizla a nahradila ju biela, čiže netreba nosiť karty dve.


zelena-karta1 


Popis


Aj keď sa papieru stále hovorí zelená karta a aj sa mu tak hovorilo, realita, v súčasnosti, je už iná. Okrem zmeny farby je reálna aj iná forma. Tá bola iná vždy a zelená karta bola vlastne papierom s veľkosťou 10 x 21 cm, ktorý ale stále hovoril o tom, že auto je zákonne poistené a na základe neho môže ísť aj mimo hraníc republiky. Kedysi bola biela karta určená výhradne pre účely Slovenska a zelená pre medzinárodné jazdy. Aktuálne je zelená karta bielou kartou, ktorá je vlastne skôr bielym kontrolným ústrižkom. Hovorí o zaplatení PZP, ktoré je na Slovensku povinné rovnako ako v každom inom štáte minimálne v Európe.

Aktuálna ponuka vozidiel