GAP poistenie

Definícia


GAP poistenie je nadstavba pre havarijné poistenie, ktorá zabezpečuje, že nikto nebude brať do úvahy opotrebenie vozidla a pri nehode, alebo krádeži, vyplatí plnú kúpnu sumu.


GAP 


Popis


GAP poistenie je istá forma pripoistenia na hodnotu auta, keď bolo nové. V praxi GAP poistenie znamená toľko, že keď by sa vám stala totálna škoda a havarijná poisťovňa by brala do úvahy opotrebenie a znížila by na základe neho cenu, tak v tom prípade GAP poistenie dorovná kúpnu cenu najmä nového vozidla. GAP poistenie je výhodné aj pri krádeži, lebo vtedy tiež havarijná poisťovňa posudzuje aktuálnu trhovú cenu vozidla. Aj v tomto prípade je zvyšná suma vyplatená z produktu nazvaného GAP poistenie.

Aktuálna ponuka vozidiel