Karburátor

Definícia


Karburátor je mechanické zariadenie v motoroch so spaľovaním, ktoré má za úlohu miešať vzduch s palivom za účelom vytvorenia vhodnej zmesi pre spaľovanie. Jeho hlavným cieľom je regulovať množstvo vzduchu a paliva, ktoré vstupuje do valcov motora, čím ovplyvňuje výkon a efektivitu motora.


Popis


Princíp činnosti karburátora spočíva v tom, že keď  motor pracuje, nasáva vzduch, ktorý prechádza cez karburátor. V karburátore sa tento vzduch zmieša s palivom, vzniká tak palivová zmes, ktorá je potom vstrekovaná do spaľovacej komory motora. Karburátor umožňuje jemné nastavenie pomeru paliva a vzduchu, čo je kľúčové pre efektívne spaľovanie.


Karburátory sa tradične využívali v starších modeloch automobilov a motocyklov, ale aj v niektorých malých strojoch, ako sú kosačky a motorové píly.


V súčasnosti sú karburátory vo väčšine moderných automobilov nahradené systémami pre priame vstrekovanie paliva (fuel injection). Tieto systémy sú presnejšie a efektívnejšie, umožňujú lepšiu kontrolu nad množstvom a časovaním vstrekovaného paliva, čím zvyšujú výkon a znižujú spotrebu paliva a emisie.

Aktuálna ponuka vozidiel