Ložisko

Definícia


Ložisko slúži na prenos síl medzi pohyblivými a pevnými časťami stroja. Je používané aj v automobiloch a spravidla sa o ňom hovorí pri zavesení kolies, alebo prevodovke.


lozisko 


Popis


Ložisko je súčiastka, ktorá je súčasťou automobilov už od nepamäti. Je napríklad v zavesení kolies, kde sa jedna časť hýbe a druhá nie. Takisto je dôležitá aj v prevodovke. Ložisko môže mať viacero foriem.


Druhy ložísk


Základné rozdelenie ložísk je podľa konštrukcie:


Prvým druhom je klzné ložisko, ktoré má puzdro, nerotujúcu časť a rotujúcu časť oddelenú len klznou vrstvou. Nie je tu nič, čo by sprostredkúvalo menšie trenie, okrem mazadla. Takéto súčiastky sa najčastejšie používajú v prípade vnútorných časti motora, kde je ložisko permanentne mastené, alebo v olejovom kúpeli.


Druhým základným druhom je ložisko valivé. Medzi jednotlivými prstencami je niekoľko valivých teliesok, či už sú to guličky, súdky, kužele, či valčeky. Tieto ložiská sa používajú tam, kde nie je možné zabezpečiť neustále mazanie. Na rozdiel od klzných ložísk majú valivé ložiská nižšiu možnosť použitia pri vysokej rýchlosti. To znamená, že kolesá auta majú stále ešte relatívne nízku rýchlosť. Áno, tieto ložiská sa vo veľkom využívajú v nápravách vozidiel.

Aktuálna ponuka vozidiel