Osvedčenie o evidencii

Definícia


Osvedčenie o evidencii hovorí o tom, kto je vlastník vozidla a slúži ako preukaz pre dokázanie vlastníckych vzťahov.


 tp-maly 


Popis


Osvedčenie o evidencii je doklad, ktorý je povinný nosiť so sebou každý užívateľ vozidla. Hovorí o tom, kto je vlastníkom vozidla a ak ho máte, tak slúži aj ako základný doklad, že auto nie je kradnuté, v ideálnom svete. Osvedčenie o evidencii taktiež zobrazuje základné údaje o aute, motorke, či úžitkovom vozidle. Je to obdoba občianskeho preukazu, ale je pre autá. Má dve časti. Menšiu kartičku má užívateľ vozidla nosiť so sebou a veľká časť, papierové Osvedčenie o evidencii má byť na bezpečnom mieste. Obe tieto časti sú ceninami a ich stratu je nutné okamžite riešiť a nahlásiť na príslušnom Dopravnom inšpektoráte. Osvedčenie o evidencii je teda dôležitou súčasťou v prevádzke vozidla. Kedysi sa tomuto dokladu hovorilo technický preukaz a v priebehu rokov mal viacero podôb. Spočiatku to bola kartička a knižka, potom kartička a veľký papier, následne len veľký papier a teraz máme už iba spomenuté dve verzie a dve sekcie dokladu Osvedčenie o evidencii.


Technicky-preukaz 

Aktuálna ponuka vozidiel