Technický preukaz

Definícia


Technický preukaz je ľudové a trochu zastaralé označenie toho, čo aktuálne voláme Osvedčenie o evidencii vozidla.


Technicky-preukaz 


Popis


Technický preukaz je označenie, ktoré má veľa spoločné s označením Štátna poznávacia značka. Tiež je to zľudovené a často používané meno pre niečo, čo sa už oficiálne volá úplne inak. Technický preukaz bol aktuálny približne pred 20 rokmi, ale stále je synonymom pre menšiu kartičku v peňaženke, ktorá hovorí o údajoch o vozidle. 


Druhá časť technického preukazu, ktorá je aj teraz stále aktuálna je veľký papierový dokument. Kedysi bol technický preukaz, či skôr veľký technický preukaz, vo forme knižky s veľkosťou strany A5. Toľko histórie stačí, aktuálne máme už Osvedčenie o evidencii, ktoré má znova dve časti a stále má rovnaké použitie. Je v ňom zaznamenané všetko o vozidle, od čísla VIN až po povolené rozmery pneumatík. Malý technický preukaz, či skôr Osvedčenie o evidencii časť jedna, má aktuálne tvar kartičky s rovnakou veľkosťou ako má občiansky, alebo vodičský preukaz. Táto kartička disponuje chipom, lebo sa na ňu nezmestia všetky údaje v písanej forme. Sú na nej len základné údaje o vlastníkovi a úplne základné údaje o parametroch vozidla, vrátane hmotnosti a použitého agregátu.


tp-maly 

Aktuálna ponuka vozidiel