Poistná udalosť

Definícia


Poistná udalosť je vlastne škodová udalosť, ktorá sa udiala v cestnej premávke, alebo aj v iných sférach a vyžaduje riešenie cez dohodnutú poistku.


Popis


Poistná udalosť, vo všeobecnosti, je akékoľvek plnenie, ktoré by malo byť z poisťovne na základe dojednanej poistnej zmluvy. Nás však určite teraz zaujíma viac automobilová sekcia. Poistné udalosti vznikajú na základe škodových udalostí. Tie môžu byť z viacerých zdrojov.


poistna-udalost 


Poistná udalosť z PZP


Úplne najbežnejšia poistná udalosť je spojená s povinným zákonným poistením. Je to taká poistná udalosť, ktorá určuje poisťovni vyplatiť určitý obnos, ktorý je na základe faktu, že vám spôsobilo iné vozidlo svojou činnosťou škodu. Takáto poistná udalosť vyžaduje poznanie vinníka.


Poistná udalosť z havarijného poistenia


Druhou možnosťou ako riešiť situáciu, keď vznikne poistná udalosť, je havarijné poistenie. To dokáže zaplatiť škodu aj v prípade, že ste nehodu spôsobili vy. Havarijné poistenie má v ponuke väčšina poisťovní na našom trhu, ale poistiť jazdené vozidlo od určitého veku už nie je úplne jednoduchá záležitosť.

Aktuálna ponuka vozidiel