TPMS

Definícia


TPMS, skratka pre "Tire Pressure Monitoring System", je pokročilý bezpečnostný systém používaný v moderných automobiloch na monitorovanie tlaku v pneumatikách. Tento systém je navrhnutý tak, aby poskytoval vodičom včasné varovanie v prípade, že tlak v jednej alebo viacerých pneumatikách klesne pod bezpečnú úroveň. Funkcia TPMS je kriticky dôležitá pre bezpečnosť na cestách, pretože správny tlak v pneumatikách zabezpečuje optimálnu trakciu, správne brzdné vlastnosti a efektívnu spotrebu paliva. Systém využíva senzory umiestnené vo vnútri alebo na ventiloch pneumatík na monitorovanie tlaku vzduchu a odosiela tieto údaje do počítača vozidla.


TPMS 


Popis


Princíp činnosti TPMS spočíva v kontinuálnom monitorovaní tlaku vo vnútri pneumatík pomocou senzorov. Existujú dva hlavné typy systémov TPMS: priame a nepriame. Priame TPMS používa senzory umiestnené vo vnútri každej pneumatiky na presné meranie tlaku vzduchu a teploty. Tieto údaje sú potom bezdrôtovo prenášané na displej prístrojového panelu vozidla, kde vodič môže vidieť aktuálny tlak každej pneumatiky. Naopak, nepriame TPMS pracuje na základe analýzy údajov z ABS a systémov riadenia stability vozidla, ktoré detegujú zmeny v otáčkach kolies, ktoré môžu naznačovať zmenu tlaku v pneumatikách.


Pri poklese tlaku v pneumatike pod určitú prednastavenú úroveň, systém TPMS upozorní vodiča prostredníctvom varovného svetla alebo hlásenia na prístrojovom paneli. Toto včasné varovanie umožňuje vodičom rýchlo reagovať a opraviť tlak v pneumatikách, čím sa zabráni možným nebezpečným situáciám, ako sú náhle defekty pneumatík, zlá ovládateľnosť vozidla alebo neefektívna spotreba paliva. TPMS je teda nevyhnutný pre udržanie bezpečnosti a výkonu vozidla, ako aj pre zabezpečenie dlhšej životnosti pneumatík.


 

Aktuálna ponuka vozidiel