Ako po novom prehlásiť auto? (Od 1.1.2023)

Prihlasovanie vozidiel sa zmenilo od základu. Už nefunguje klasické prídem, odhlásim, nový majiteľ príde, prihlási. Odhlásenie vozidla a prihlásenie vozidla sú odteraz jediným úkonom. Dá sa to nazvať prehlásenie vozidla. Aj keď sa zákonodarci dušovali, že bude možné nechať si evidenčné číslo, tak to funguje zatiaľ iba v rámci ponechania evidenčného čísla na aute. Nechať si vlastne staršie evidenčné číslo je iná pesnička. Aspoň zatiaľ, lebo to by sa malo diať až s novými evidenčnými číslami a tu je problém. Niektoré okresy majú totiž zásoby starých evidenčných čísel s pôvodným tvarom ešte minimálne na 3 mesiace, čiže k novým evidenčným číslam bude možné prísť až niekedy v apríli. Všetko ale záleží od konkrétneho okresu.

Nová zmena sa udiala v prospech zjednodušenia pre ľudí samotných. Ale nie je všetko zlato čo sa blyští a nie je všetko ružové tak, ako si to predstavujú volení zástupcovia. Niektoré veci sú jednoducho zložitejšie na prvotné pochopenie a zjavne sú veľkou záhadou pre veľa ľudí. Preto by sme sa mohli pozrieť na to, čo obnáša prehlásenie vozidla a ako vlastne všetko funguje, prípadne aké máte možnosti.

Prvá možnosť: stretnutie na úrade

Tou najjednoduchšou možnosťou zo všetkých prípadov je stretnúť sa, či už ste predávajúci, alebo kupujúci s proťajškom na konkrétnom úrade, ktorý si dohodnete. Už to nemusí byť úrad príslušný bydlisku, ale môžete sa dohodnúť na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte, prípadne klientskom centre, v rámci územia celej republiky. Prihlásenie vozidla a odhlásenie vozidla sú teda spojené do jedného kroku a ako predávajúci auto prepíše na nového vlastníka zaniká aj zákonné poistenie. To znamená, že pri prepise musí mať nový majiteľ hotovú zákonnú poistku, aby mohol proces prebehnúť, ale to bolo už nutné pri prihlásení aj predtým, takže toto nie je zásadná novinka.

Zákon je postavený zaujímavo a ministerstvo vnútra vysvetľuje prepis na štýl, že žiadateľom o prepis je predávajúci a že predávajúci ako žiadateľ aj platí prihlasovací poplatok. Tento stav je na stránke Ministerstva ešte koncom januára. Je to síce nelogické, ale možno niekto na ministerstve na toto príde a upraví znenie. Preto treba zjavne dohodu o tom, kto bude platiť tento poplatok už vopred, prípadne je nutné zohľadniť ho v cene. Doteraz sa platil až pri prihlásení vozidla. V prípade, že sa obaja účastníci tohto zmluvného aktu zúčastnia spoločne na úrade, je jednoduchší dohovor medzi nimi. Ale čo ak jeden nemôže?

Druhá možnosť: predávajúci ide na úrad sám

Zákon a aj samotné nariadenie v znení podľa Ministerstva vnútra aktuálne hovorí iba o možnosti, že si auto prepíše predávajúci a tým pádom aj predávajúci bude znášať aj poplatky za prepis. V takomto prípade musí mať splnomocnenie od kupujúceho. Tento prípad tiež vyžaduje, aby mal predávajúci novú poistku na auto od kupujúceho. Auto musí byť poistené do bodu predpisu a aj od bodu predpisu, čiže potrebuje mať uzavreté k tomuto dňu aj nové poistenie. Už neplatí to, že PZP končí 24. hodinou daného dňa, ale končí momentom prepísania.

Ak využijete túto možnosť, tak máte splnomocnenie a ste žiadateľom vlastne vy, aj keď v mene kupujúceho. Všetky poplatky a všetky úkony teda robíte vy. Výhodou takéhoto prístupu je, že máte všetky doklady potrebné na zrušenie poistenia. Nevýhodou je zase, že celý úkon robíte vy a potom musíte posielať naspäť kartičku poistenia. Prečo iba tú? Ak nemáte splnomocnenie na prevzatie dokumentov od nového majiteľa, tak ich vám nevydajú. Posielajú ich novému majiteľovi poštou. Tento spôsob je síce vo vysvetlení zákona na stránkach Ministerstva vnútra, ale je absolútne komplikovaný a logika v ňom nehrá žiadnu úlohu. Zo strany kupujúceho je to tiež zaujímavé, má auto, ale nemá k nemu ani jeden doklad, okrem kúpnej zmluvy a dokonca nemá ani doklad ku PZP. Predávajúcemu musí bezvýhradne dôverovať, inak sa môže stať obeťou podvodu. Je omnoho jednoduchšie spraviť veci opačne.

P8205966a 

Tretia možnosť: predávajúci dá splnomocnenie kupujúcemu

Ak nedokážete ísť v rovnakom termíne obaja na dopravný inšpektorát či iný príslušný úrad, prepísanie vozidla je najjednoduchšie, v prípade, že predávajúci dá splnomocnenie kupujúcemu. Toto síce v zozname možností v opise Ministerstva vnútra nie je, ale stále platí, že to, čo nie je zakázané je dovolené, takže je možná aj takáto forma prepísania vozidla. Aj tu je však nutná dávka dôvery, keď predávajúci zverí všetko do rúk kupujúceho a tým pádom má len peniaze a kúpnu zmluvu. Aj toto je dôvod, prečo treba kúpnu zmluvu vypísať dôkladne a čitateľne. Ku dátumu predaja si zaznačte aj čas, môže vám to v budúcnosti pomôcť.

Ak ste kupujúci a zvolíte túto cestu, tak máte viacero povinností. Splnomocnenie od predávajúceho je prvý bod. Potrebujete, samozrejme, novú zákonnú poistku a potrebujete aj všetky doklady od vozidla. V prípade Osvedčenia o evidencii obe časti a pre istotu si zabaľte aj doklad o PZP od predávajúceho. S týmto všetkým prídete na dopravný inšpektorát, alebo do klientského centra a mali by ste mať všetko na prepísanie vozidla. Nové pravidlá proces zjednodušujú práve v tomto ohľade. Táto možnosť je pre kupujúceho aj predávajúceho úplne najjednoduchšia, ak na prepis nemôžu prísť obaja. Kupujúci by potom mal predávajúcemu poslať kópiu nového dokumentu Osvedčenie o evidencii. To aby sa dala zrušiť poistka. Ak sa tak nestane, môže predávajúci požiadať o vydanie výpisu na dopravnom inšpektoráte, ktorý je spoplatnený dvomi eurami a s ním zrušiť poistné zmluvy.

Aký je záver?

Nový proces prehlasovania vozidla miesto samostatného úkonu odhlásenie vozidla a samostatného úkonu prihlásenie vozidla, je zjavne jednoduchší a najväčší kladný bod je možnosť vybaviť všetko na jednom mieste. Pritom to nemusí byť ani miesto bydliska ktorejkoľvek zmluvnej strany. V prípade, že pôjdu obaja, tak je to jednoduché a veľmi transparentné. Avšak ak pôjde iba jeden zo zúčastnených, musí mať dôveru toho druhého. V prípade nedôvery jeden voči druhému sa viete obrátiť na špecialistov, ktorí prepis zariadia, stačia na to len splnomocnenia z oboch strán, peniaze na poplatky a poplatok za službu. Určite viete na koho sa môžete obrátiť. Aj v tomto prípade sme tu pre vás.

V novom systéme prepisovania vozidiel teda držíme palce úradníkom a aj všetkým žiadateľom. Kým sa všetko ustáli a vychytajú sa chyby, tak to chvíľu potrvá a až čas ukáže, či sa nastavenia systému zmenia, alebo ostanú tak ako sú. Je to v prvom rade o zvyku a nové procesy sú spočiatku vždy ťažké na implementáciu vo všetkých sférach života.

IMG_2432A 

Aktuálna ponuka vozidiel Škoda