DPF

Definícia


DPF je skratka od Diesel Particulate Filter. Je to filter pevných častíc, ktorý používa každé nové naftové vozidlo. Tiež sa používa skratka FAP.


dpf 


Popis


Filter pevných častíc slúži na zmenšenie emisií pevných čiastočiek sadzí do ovzdušia. Z naftových motorov vznikajú spaliny, ktoré majú práve formu sadzí. DPF presne tieto sa zachytáva a vypaľuje ich pri vysokej teplote, čím čistí výfukové plyny a za autami nezostáva masívny oblak dymu. DPF je aktuálne súčasťou každého jedného naftového vozidla, ktoré je nové v predaji. Počiatok sa datuje do prvého desaťročia tohto storočia, kedy automobilky začali DPF montovať, dokonca najskôr bolo voliteľným príslušenstvom. 


V súčasnosti sa filter pevných častíc aplikuje aj do benzínových motorov, ktoré ale majú trochu iný názov miesto D je v názve G a miesto DPF sú označované ako GPF.


Upchatý a zanesený DPF 


Na správne fungovanie DPF treba s autom občas prejsť aj dlhú trasu, aby vypálenie zachytených čiastočiek bolo efektívne. Pri príliš častých krátkych trasách sa vie filter upchať a dokáže spôsobiť problémy. Vypaľovanie DPF je väčšinou automatické a riadi si ho riadiaca jednotka, ale existujú aj výnimky. Takou je napríklad Toyota Land Cruiser, ktorá má nútené vypaľovanie, ktoré sa spúšťa tlačidlom. DPF má v sebe, podobne ako katalyzátor, drahé kovy a preto je tiež považované za komoditu hodnú výkupu.


 

Aktuálna ponuka vozidiel