Spojka

Definícia


Spojka je súčasť pohonnej sústavy vozidla, ktorá umožňuje dočasne odpojiť prevodovku od motora.


automotive-clutch-mechanism-disc-basket-bearing-auto-black-background 


Popis


Spojka je základná súčasť pohonného ústrojenstva automobilu, platí to nielen pre vozidlá s manuálnou prevodovkou, ale aj pre niektoré druhy automatickej prevodovky. Je nevyhnutná pre prenos krútiaceho momentu a výkonu z motoru do prevodovky a následne na kolesá. Spojka je tiež dôležitou súčasťou aj kvôli tomu, že umožňuje prerušiť tok výkonu a krútiaceho momentu a ponúknuť tak čas na preradenie. Pri vozidlách s manuálnou prevodovkou zabezpečuje naviac aj plynulý rozbeh, keď sa spojkové obloženie šmýka o protikus a tým pádom postupne nabieha krútiaci moment a neskočí na svoju aktuálnu úroveň priamo.


Spojka je aktuálne, vo väčšine vozidiel, ovládaná hydraulicky a v minulosti bola ovládaná aj pákou. Spojka sa skladá z viacerých základných súčasti. Jednou z nich, základnou, je zotrvačník, ktorý je väčšinou zo železa a má hladký povrch, na ktorý dosadá lamela, čiže protikus s trecou plochou. Tieto dve súčasti sú k sebe pretláčané, teda skôr lamela je pritláča na zotrvačník a tak umožňuje zopnutie do jedného nepohyblivého celku. Nepohyblivého vzhľadom na jednotlivé kusy sústavy, pohyblivej vzhľadom na rotačné pohyby okolitých súčastí.

Aktuálna ponuka vozidiel