Zrušenie PZP pri predaji auta: Informácie a postup pre majiteľov vozidiel

Predaj vozidla je jedným z hlavných dôvodov, prečo zrušiť povinné zmluvné poistenie. Ukončenie PZP pri predaji auta je však zdĺhavý a náročný proces, ktorý si vyžaduje množstvo administratívnych úkonov. Ako to urobiť správne a na čo nezabudnúť? Poradíme vám, ako ukončiť PZP pri predaji auta, aby ste tento proces zvládli bez problémov a zbytočných komplikácií.

Obrazok8 

Odhlásenie vozidla z evidencie

Prvým a nevyhnutným krokom pri predaji auta je najprv vozidlo odhlásiť z evidencie vozidiel. Kontaktujte Slovenskú technickú inšpekciu, kde vám poskytnú dôležité dokumenty a poprípade informujú o ďalšom postupe, na základe ktorého získate potvrdenie o odhlásení vozidla. 

Potrebné dokumenty 

  • žiadosť o odhlásenie vozidla,
  • platný doklad totožnosti, 
  • technický preukaz,
  • ak ste podnikateľ, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list.

Odhlásenie povinného zmluvného poistenia pri predaji auta

Zmluvu PZP je možné ukončiť na základe predaja vozidla alebo prepisu držiteľa vozidla. Ak ste odhlásili vozidlo z evidencie, je potrebné ukončenie PZP pri predaji auta

Kontaktujte svoju poisťovňu a pošlite jej žiadosť o výpoveď povinného zmluvného poistenia. Vzor výpovede zmluvy PZP nájdete na internetovej stránke vašej poisťovne. 

Potrebné dokumenty

  • žiadosť o výpoveď PZP,
  • kópia technického preukazu na pôvodného držiteľa s poznámkou o zrušení z polície alebo kópiu technického preukazu, ktorý je vystavený na nového majiteľa.

Dôležité pre nového majiteľa: Nový majiteľ musí uzavrieť vlastné povinné zmluvné poistenie pre zakúpené vozidlo. Bez povinného zmluvného poistenia nebude možné vozidlo zaregistrovať.

Vrátenie nevyužitého poistného 

Ak ste pred zrušením PZP zaplatili poistné za obdobie, ktoré ešte neuplynulo, máte nárok na vrátenie poistného. V žiadosti o výpoveď PZP si môžete zvoliť formu, akou vám budú finančné prostriedky zaslané – buď to môže byť prevodom na účet, ale aj poštovou poukážkou.

Stále neviete, ako na to? Pomôžeme vám

Pri predaji vozidla je dôležité dodržať správny postup odhlásenia vozidla a zrušenia PZP, aby ste sa vyhli zbytočným komplikáciám v budúcnosti. Aj keď sa proces ukončenia PZP pri predaji auta zdá byť časovo náročný, skúsení odborníci z Carbi.sk vám radi s administratívnymi úkonmi pomôžu.

Carbi.sk je spoločnosť, ktorá sa špecializuje na poskytovanie odborných služieb v oblasti predaja vozidla. Kontaktujte skúsených odborníkov, ktorí celý proces zabezpečia za vás – od inzercie, kúpno-predajnej zmluvy, odhlásenia vozidla, až po zrušenie PZP.