TSI

Definícia


TSI je označenie motora, ktoré používa automobilka Volkswagen a vlastne celý koncern. Je to prepĺňaný motor so spaľovaním benzínu.


07-TSI 


Popis


TSI je, podobne ako TDI, obchodný názov používaný koncernom Volkswagen vo všetkých značkách v tomto zoskupení značiek. Pôvodne s podobným označením začínalo Audi, ale to malo názov ešte celý TFSI, čo bola skratka od Turbo Fuel Stratified Injection.


V praxi je motor TSI agregát spaľujúci benzín a vstrekujúci palivo priamo do valcov. Priamovstrekový agregát má naviac prepĺňanie turbom. Palivo je v tomto prípade vstrekované do valca priamo bez prípravných prvkov a vytvára pomocou vstrekovača akúsi hmlu, ktorá podporuje vznietenie zmesi po zopnutí iskry sviečky tak, že má motor vďaka technológii vyšší výkon a krútiaci moment.


Výhody motorov TSI:  • lepšia difúzia paliva vo valci pri nižšej dávke,

  • pri vstreku sa palivo rozpráši, čo zlepšuje chladenie valcov,

  • chladiaci efekt paliva vstrekovaného pod tlakom umožňuje použiť aj palivo s menším oktánovým číslom a znižuje tak náklady,

  • väčšia kompresia, znamenajúca vyšší výkon,

  • zlepšená spotreba agregátu,


Nevýhody motorov TSI:  • v priestoroch za nasávacími ventilmi môže dôjsť k výraznému usadzovaniu uhlíkových reziduí. V bežnom svete sa tomuto hovorí karbonizácia, je väčšia ako pri motoroch s nepriamym vstrekovaním. Výrazné usadeniny môžu postupne viesť ku zníženiu výkonu a klepaniu motora.

  • palivové čerpadlá sú omnoho drahšie, lebo potrebujú sprostredkúvať väčší tlak.

Aktuálna ponuka vozidiel