STK od A do Z: Čo všetko vás čaká a ako sa pripraviť?

Blíži sa váš termín kontroly STK a vám začína tuhnúť krv v žilách? Pravidelná technická a emisná kontrola potrápi nervy nejedného majiteľa auta či motorky, no s dobrou prípravou sa nemusíte ničoho báť. Poradíme vám, na čo  si dať pozor. 

kontrola-stk_4_11zon 

Kontrola STK je strašiakom najmä pre tých, ktorých to čaká po prvýkrát alebo sú majiteľmi staršieho či poruchového vozidla. V takých prípadoch sa oplatí pripraviť naozaj dôkladne a nič nezanedbať. V tomto článku si prejdeme všetko, čo by vás na STK-čke mohlo prekvapiť. 

Čo je kontrola STK

Skratkou STK označujeme stanicu technickej kontroly, ktorej úlohou je preveriť technický stav vozidiel. Súčasťou previerky sú technická a emisná kontrola, ktoré overia, či je motorové vozidlo spôsobilé bezpečnej jazdy v premávke. Poplatok za kontrolu sa v prípade osobného auta pohybuje okolo 70 eur podľa konkrétnej stanice. Zákon udáva, v akých časových intervaloch je nutné kontrolu absolvovať, pričom platí frekvencia: 

 • 2 roky pre osobné vozidlá, malé nákladné vozidlá, motocykle a štvorkolky nad 125 cm3 a traktory kategórie Tb,
 • 4 roky pre novoevidované vozidlá a zároveň pre motocykle a štvorkolky do 125 cm3, prípojné vozidlá a traktory kategórie Ta,
 • 1 rok pre nákladné autá, autobusy a iné profesionálne vozidlá.

Prečo je kontrola STK dôležitá

Jej účelom je zabezpečiť, že cestná premávka bude pre jej účastníkov čo najbezpečnejšia. Nehody a havárie sú žiaľ na dennom poriadku a STK je jedným z prostriedkov, ako predchádzať aspoň tým, ktoré by boli zapríčinené nevyhovujúcim technickým stavom vozidla. Kontroluje sa pritom viac ako 50 aspektov auta, pričom technici preveria napr. motor a jeho emisie, pruženie a radenie, brzdový systém či bezpečnostné prvky.

Kedy auto neprejde STK

Spravidla ide o rutinnú záležitosť. Ak sa dostavíte so všetkými dokladmi a dobre udržiavaným a skontrolovaným vozidlom, je veľká šanca, že prejdete bez problémov. V prípade, že technici zaznamenajú nedostatok, poruchu alebo vysoké emisie, stav auta bude vyhodnotený ako nespôsobilý. V prípade menej závažného nedostatku bude vozidlo klasifikované ako dočasne spôsobilé a vy s ním môžete jazdiť až do opakovania kontroly v lehote 60 dní.

Znamená to, že budete musieť nedostatky odstrániť a zopakovať si tú časť, ktorou ste neprešli. Za opakovanú kontrolu si samozrejme opäť zaplatíte, no zvyčajne je lacnejšia. Niekedy môže neúspech zapríčiniť aj drobnosť, ako napríklad vypálená žiarovka. Kvôli týmto dôvodom sa preto oplatí vozidlo poriadne pripraviť a ideálne si ho nechať skontrolovať v servise. Ostránite tak prípadné nedostatky, na ktoré by ste prišli až pri STK. 

Čo treba na STK

V deň D majte pri sebe nasledujúce doklady: 

 • Osvedčenie o evidencii (veľký a malý technický preukaz),
 • Osvedčenie o emisnej kontrole,
 • v prípade, že má vozidlo plynové zariadenie LPG/CNG, tak aj Protokol o montáži,
 • v prípade, že má vozidlo nainštalované fólie, tak aj Potvrdenie o montáži fólií,
 • v prípade opakovanej kontroly aj Protokol z predošlej kontroly.

Nezabudnite tiež na povinnú výbavu vozidla, ktorá zahŕňa:

 • homogenizovaný prenosný výstražný trojuholník, 
 • autolekárničku s predpísaným a neporušeným obsahom,
 • bezpečnostný reflexný odev, 
 • náhradné koleso s diskom a pneumatikou, 
 • zdvihák a kľúč na skrutky/matice, ak vozidlo nie je vybavené pneumatikami umožňujúcej dočasné použitie po defekte alebo prostriedkami na bezdemontážnu opravu pneumatiky.
 • snehové reťaze pre nákladné vozidlá nad 12 t.

povinna-vybava_3_11zon 

Ako pripraviť vozidlo na STK 

Predtým, ako sa vyberiete na kontrolu, nezabudnite na nasledovné:

Vyčistite vozidlo

Odporúča sa vozidlo umyť. Nemusí sa lesknúť čistotou, no malo by mať čitateľné a čisté evidenčné číslo, výrobné číslo a výrobný štítok. Zároveň je to aj vaša vizitka. 

Skontrolujte sklá

Uistite sa, že zasklenie je neporušené a na čelnom skle nie sú praskliny väčšie ako 20 mm. Skontrolujte, či sú funkčné zrkadlá. Ak máte na aute namontované fólie, môžu byť len na zadných oknách a potrebujete k nim Potvrdenie o montáži.

Skontrolujte bezpečnostné vybavenie

Pozrite sa, či sú funkčné všetky svetlá, vrátane osvetlenia „ešpézetky“. Skontrolujte aj funkčnosť nastavovania výšky svetiel. Vyskúšajte, či je funkčný klaksón. 

Skontrolujte brzdy

Vyskúšajte, či je ručná brzda účinná aj v kopci. Skontrolujte tiež hladinu brzdovej kvapaliny. Celkovú účinnosť bŕzd žiaľ doma otestovať neviete, vedia ju otestovať len v autoservise.  

Skontrolujte pneumatiky

Na vozidle môžete mať len schválené pneumatiky, ktoré sú zapísané v techničáku. Musia byť nepoškodené a s hĺbkou dezénu minimálne 1,6 mm. Skontrolujte aj rezervu. V prípade, že máte na kolesách puklice, pred kontrolou ich odmontujte. 

Skontrolujte prevádzkové kvapaliny

Overte, či nedochádza k úniku žiadnych kvapalín. Skontrolujte hladinu oleja, chladiacej kvapaliny, brzdovej kvapaliny aj kvapaliny do ostrekovačov.

Zahrejte motor 

Pred emisnou je potrebné zahriať motor na prevádzkovú teplotu. Využite na to cestu na stanicu technickej kontroly. Ak sa vám to nepodarí, nie je to katastrofa a auto vám zahrejú technici. 

Ako prebieha kontrola STK

Pýtate sa, ako asi vyzerá priebeh kontroly? Poďme si ho stručne popísať:

1. Pre čo najrýchlejší priebeh kontroly je ideálne sa vopred objednať. 

2. Po ceste na STK je vhodné auto zahriať na ideálnu prevádzkovú teplotu. 

3. Po príchode odovzdáte technický a občiansky preukaz a zaplatíte poplatok. 

4. Počkáte, kým vás technik vyzve, že ste na rade. S autom prejdete na kontrolnú linku.

5. Začína sa emisnou kontrolou, ktorá sa robí, kým je motor zahriaty. Pomocou kalibrovaných strojov zmerajú množstvo škodlivín. Nezľaknite sa, že pritom motor vytočia do maximálnych otáčok a         kontrola tak môže byť hlučná. 

6. Nasleduje technická kontrola. Ako prvé technik skontroluje, či sa identifikačné údaje auta (VIN číslo a číslo motora) zhodujú s tými v dokladoch. Skontroluje tiež úplnosť povinnej výbavy.

7. Potom overí funkčnosť dverí, okien, osvetlenia či zrkadiel. Zmeria tiež sklon predných svetiel a účinnosť bŕzd vrátane parkovacej (ručnej) brzdy. 

8. Na zdviháku technik zospodu skontroluje stav karosérie, podvozku, tlmičov, náprav a kolies. 

9. Ak bude všetko v poriadku, bude vám odovzdané osvedčenie a ďalšie 2 roky môžete bez problémov jazdiť. Ak nie, budete musieť nedostatky odstrániť a kontrolu si zopakovať.

Veríme, že ak si vezmete tieto rady k srdcu a venujete trochu času príprave, kontrolou STK hladko prejdete. Držíme vám palce!